20 lip 2018


Silesiana - Dolnośląski Salon Wydawniczy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.