9 lut 2018

Konkurs „Młody Poeta Dolnego Śląska” 2018 - zapraszamy do udziału!Zapraszamy wszystkich twórców młodych wiekiem i duchem do udziału w konkursie na wiersz, organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Prace konkursowe (o dowolnej objętości) prosimy nadsyłać na adres:

informacja@wbp.wroc.pl

lub

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

Termin nadsyłania prac: 31 marca 2018 r.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 kwietnia 2018 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 8.02.2018 r. do 21.04.2018 r. 
Termin dostarczenia prac: do 31.03.2018 r. 

Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. 

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 
Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom. 
Nagrody :

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda książkowa

3. miejsce – nagroda książkowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21.04.2018 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


8 lut 2018

Konkurs dla seniorów 2018 - zapraszamy do udziału!Konkurs dla seniorów „Patriotyzm w dziejach mojej rodziny: opowieści dolnośląskich seniorów”

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Patriotyzm w dziejach mojej rodziny: opowieści dolnośląskich seniorów” – pomóżcie nam poznać historię, tradycję i ciekawostki o dolnośląskich miejscowościach. 

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:

informacja@wbp.wroc.pl 

lub

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

w terminie do 31.03.2018 r.

Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. 


Ogłoszenie wyników konkursu – 21.04.2018 r.  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

1 lut 2018

Targi Książki Regionalnej 2018 - terminy zgłoszeń dla wystawców

SILESIANA - Targi Książki Regionalnej 2018!Zapraszamy wydawnictwa i instytucje do udziału w tegorocznych targach!
Zgłaszajcie się - czas upływa 10 marca 2018 r.

Przypominamy, że celem imprezy jest prezentacja wydawnictw działających na Dolnym Śląsku oraz promocja publikacji dotyczących regionu. To bardzo dobra okazja do tego, żeby jeszcze więcej osób poznało wydawnictwa działające na Dolnym Śląsku oraz ich ofertę. 

Do zdobycia Nagroda "Silesiana" - kwalifikowane są do niej publikacje promujące Dolny Śląsk, wydane w roku kalendarzowym, poprzedzającym przyznanie Nagrody. Wystawco - pomyśl, którą z publikacji chciałbyś zgłosić do nagrody.

Termin zgłoszenia publikacji do nagrody upływa w dniu 31.03.2018 r.

Targom będą towarzyszyły imprezy literacko-promocyjne: spotkania autorskie, dyskusje, konferencje i wystawy.

Przypominamy - wystawcy, którzy chcą zaprezentować się na Targach Książki Regionalnej 2017 r. - muszą zgłosić się do nas do 10 marca 2018 r.

Targi Książki Regionalnej odbędą się w dniach 
19-21 kwietnia 2018 r.

24 kwi 2017

SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy - dzień trzeci

Zapraszamy na fotorelację z trzeciego dnia Targów:


1. Wycieczka dla dzieci zorganizowana przez DBP, przejazd po Wrocławiu zabytkowym tramwajem


2. Wycieczka dla dzieci zorganizowana przez DBP, przejazd po Wrocławiu zabytkowym tramwajem


3. Widoki z zabytkowego tramwaju podczas wycieczki


4. Widok na Halę Targową podczas wycieczki


5. Widok na Uniwersytet Wrocławski podczas wycieczki


6. "Jak zacząć pisać, aby zostać dobrym pisarzem?" - spotkanie z wrocławskim poetą Gabrielem Leonardem Kamińskim


7. "Jak zacząć pisać, aby zostać dobrym pisarzem?" - spotkanie z wrocławskim poetą Gabrielem Leonardem Kamińskim


8. "Mostek czarownic" i inne wrocławskie legendy, spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem, pisarzem, autorem m.in. książek o Dolnym Śląsku /na zdjęciu: Krzysztof Głuch i Mariusz Urbanek/


9. "Wędrówki po Dolnym Śląsku" - spotkanie z Markiem Perzyńskim, regionalistą, autorem książek o Dolnym Śląsku10. Zbiórka na spacer po okolicach Rynku dla całych rodzin "Wrocławscy Żydzi - bankierzy, filantropi i biznesmeni" z Tamarą Włodarczyk


11. Rzut oka na Rynek podczas spaceru dla całych rodzin "Wrocławscy Żydzi - bankierzy, filantropi i biznesmeni" z Tamarą Włodarczyk