21 mar 2019

15 mar 2019

Nagroda Silesiana 2019 - czekamy na zgłoszenia

Wciąż można zgłaszać swoje publikacje do Nagrody Silesiana 2019. 
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2019 r.

Nagrodę Wydawniczą Silesiana otrzymuje publikacja, która treścią, osobą autora i/lub formą edytorską najlepiej promuje Dolny Śląsk i stanowi wizytówkę regionu.


Regulamin Nagrody Wydawniczej „SILESIANA”
 dla najlepszej publikacji promującej Dolny Śląsk

1. Nagroda „Silesiana” jest przyznawana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w celu popularyzacji publikacji o Dolnym Śląsku, promocji ich autorów oraz wydawców.

2. Do Nagrody „Silesiana” kwalifikowane są publikacje promujące Dolny Śląsk wydane w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie Nagrody.

3. Zgłoszenia publikacji do Nagrody mogą dokonywać wydawnictwa, które publikują książki związane tematyką lub osobą autora z Dolnym Śląskiem.

4. Zgłoszenia publikacji do Nagrody „Silesiana” można składać bezpośrednio w sekretariacie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, korespondencyjnie – kierując je na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław do dnia 31.03.2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.04.2019 r. Zgłoszenia winny zawierać następujące informacje: autor, tytuł, wydawca publikacji, nazwa zgłaszającego oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej zgłaszającego.

5. Nagrodę Wydawniczą „Silesiana” przyznaje jury powołane przez Organizatora.

6. Przy ocenie publikacji zgłoszonej do Nagrody jury uwzględni w szczególności następujące kryteria:

- wartość poznawczą publikacji,

- walory artystyczne i językowe, oryginalność zaprezentowania problematyki,

- walory edytorskie publikacji.

7. Nagroda Wydawnicza „Silesiana” ma charakter honorowy i jest wręczana w postaci okolicznościowego dzieła sztuki oraz dyplomu w czasie trwania Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego „Silesiana”.
  

 

12 mar 2019

Nowa lokalizacja

Dotychczas targi książki regionalnej odbywały się w budynku. 
W tym roku po raz pierwszy ,,wyjdą" z biblioteki. 
Stoiska wydawców będą umieszczone na pl. Solnym 😃8 mar 2019

Z okazji Dnia Kobiet...

...wszystkim dziewczynkom, dziewczynom, kobietom życzymy dużo uśmiechu, zdrowia oraz spełnienia marzeń 😃
Wszystkiego najlepszego!6 mar 2019

Znamy już datę jubileuszowej, 10. edycji Silesiany!

Tegoroczne targi książki regionalnej odbędą się w dniach 25-27 kwietnia 2019 r. Zachęcamy do udziału nie tylko wydawców, ale także czytelników!