30 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 12.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy ostatnie (na tę chwilę) dzieło, które otrzymało nominację, a jest to kolejna, już trzecia publikacja wydawnictwa Ad Rem.

Tamara Włodarczyk, Jerzy Kichler 
Przewodnik po żydowskim Wrocławiu (Ad Rem)

Autorami książki są osoby niezwykłe. Tamara Włodarczyk, działaczka wrocławskiej Gminy Żydowskiej, i Jerzy Kichler, nauczyciel akademicki, w latach 1999-2003 przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, animator życia żydowskiego w Polsce po 1989 r., znakomity znawca tradycji żydowskich na ziemiach polskich w ich historycznej rozciągłości i zmienności granicznej.  

W recenzji książki, zamieszczonej w piśmie ,,Miasto. Pamięć i Przyszłość" (2018, nr 3/1) prof. dr hab. Grzegorz Strauchold napisał: ,,Przewodnik po żydowskim Wrocławiu" to publikacja znakomita. Polecam ją wszystkim osobom zainteresowanym historią naszego miasta, przewodnikom miejskim i pilotom wycieczek. Uważam, że przewodnik ten powinien być przetłumaczony na języki obce - co najmniej angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański i ukraiński. Książkę tę poleciłbym gorąco wielu moim znajomym.
(opis pochodzi z okładki)


27 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 11.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy kolejną publikację wydawnictwa Wielka Izera.

Wawrzyńczak Marcin Michelsbaude 2: Michałowa Buda. Izerska legenda (Wielka Izera)

Kontynuacja książki ,,Michelsbaude. Historia nieistniejącej izerskiej gospody" o zapomnianym do niedawna miejscu w Górach Izerskich, które okazało się mieć fascynującą historię. 

Wewnątrz:
- nieznane dotąd relacje historyczne z Gór Izerskich, między innymi barwny opis noclegu w Michelsbaude z 1803 r., składające się na wszechstronny portret dawnego życia;
- rozwinięcie głównych wątków pierwszego tomu (John Quincy Adams, Gerhart Hauptmann, Will-Erich Peuckert);
- nowe odkrycia i hipotezy wiążące Michałową Budę z wiodącymi postaciami europejskiej kultury;
- szczegółowe omówienie nieporuszanych dotąd wątków literackich związanych z Michelsbaude, w tym niepublikowana korespondencja Gerharta Hauptmanna z Idą Orloff;
- obszerny wyciąg z akt archiwalnych Michelsbaude (1787-1905), w tym inwentarze i spisy wyposażenia;
- nieznane szerzej unikatowe grafiki Ericha Fuchsa przedstawiające życie codzienne w Górach Olbrzymich na początku XX wieku
i wiele więcej. 

Jedyny taki portret Gór Izerskich i ich dawnych mieszkańców!


26 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 10.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dziś prezentujemy publikację Ośrodka ,,Pamięć i Przyszłość".

Alicja Zawisza Do nich przyszła Polska (Ośrodek ,,Pamięć i Przyszłość")

Po dwudziestu pięciu latach wznowiona została cenna edycja wspomnień Polaków mieszkających we Wrocławiu od przełomu XIX i XX w. do końca II wojny światowej. Opublikowany w 1993 r. tom pt. ,,Do nich przyszła Polska... wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX w. do 1945 r." był wydarzeniem edytorskim oraz sukcesem naukowym i osobistym Alicji Zawiszy, zaliczającej się do nielicznej grupy wrocławskich pionierów.

Urodzona pod Grodnem, przybyła do Wrocławia po wojennych doświadczeniach łączniczki i sanitariuszki w strukturach Armii Krajowej, po udziale w powstaniu warszawskim i dramatycznej ucieczce z obozu koncentracyjnego. W 1956 r. należała do współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Wrocławia i wybrano ją do jego Zarządu, a następnie sprawowała przez wiele kadencji funkcję wiceprezesa. Opublikowane wspomnienia przedwojennych wrocławian inicjowała osobiście, szukając z nimi indywidualnego kontaktu. Opracowywała ich wypowiedzi na przestrzeni lat 1966-1974, mając wsparcie w powstałej MW Sekcji Dawnej Polonii Wrocławskiej. Wydane wspomnienia koncentrują się na latach międzywojennych, chociaż niektóre odwołują się do wydarzeń sprzed przełomu wieków. 


(opis i fotografia pochodzą ze strony Centrum Historii Zajezdnia: https://sklep.zajezdnia.org/produkt/do-nich-przyszla-polska/)

25 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 9.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację wydawnictwa PressForum.

Ks. Mirosław Kundzicz Sanktuarium Matki Bożej Wojcieszowskiej (PressForum)

Opowieść o sanktuarium maryjnym w Wojcieszowie, określanym jako ,,perła Gór Kaczawskich" i ,,Wojcieszowska Piękna Madonna". Publikacja prezentuje dzieje Wojcieszowa i kościoła parafialnego, rozwój kultu Matki Bożej Wojcieszowskiej, peregrynację kopii cudownej figury Maryi po rodzinach parafii, a także przygotowania i koronację figury Matki Bożej Wojcieszowskiej. Przybliża również znaczenie i historię Sanktuarium Matki Bożej Wojcieszowskiej. 


24 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 8.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację Muzeum Miejskiego Wrocławia. 

Marzena Smolak Wrocław Paula Rosego. Katalog zbiorów/Paul Rose und sein Breslau. Katalog der Sammlungen (Muzeum Miejskie Wrocławia)

Książka przedstawia rysunki Wrocławia stworzone przez Paula Rosego, urodzonego właśnie w tym mieście niemieckiego rysownika. Oprócz katalogu prac w publikacji znajdziemy również opowieść o artyście, omówienie prezentowanych dzieł, objaśnienia do not katalogowych, bibliografię oraz indeks użytych w tekście nazw topograficznych Wrocławia.


23 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 7.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dziś prezentujemy kolejną publikację wydawnictwa Ad Rem.

Małgorzata Lutowska Śląskie przypadki. To nie mogło zdarzyć się gdzie indziej (Ad Rem)

Zbiór opowiadań przedstawia losy Polaków, Niemców, Czechów i Żydów mieszkających na Śląsku, na przestrzeni różnych epok. Jedni tkwią tu od prawieków, drudzy przybyli z Kresów Wschodnich i oswajają nową ojczyznę, jeszcze inni wracają znad Menu i Neckaru, by ożywić dawne wspomnienia. Wszystkich łączy Śląsk. Czytelnik ma możliwość zanurzenia się wraz z bohaterami w niezwykłej aurze tej historycznej krainy, odkryć jej związki z Pragą, Berlinem, Drohobyczem, a nawet z Paryżem i Bari. Często mamy do czynienia z relacją przypominającą reportaż, czasem snują się wątki autobiograficzne, niekiedy pojawia się refleksyjna ballada, to znów lektura zmienia się w powieść historyczną.

I nie pozostaje nic innego, jak - po przeczytaniu książki - wyruszyć w drogę, by na własne oczy zobaczyć urzekający skarb średzki, stanąć przed klawikordem, na którym grał Beethoven, pojawić się w miejscu, gdzie Mieszko spotkał Dobrawę, zasmakować ciszy zamkniętej w Śnieżnych Kotłach i... może doznać wzruszenia, dotknąć tajemnicy. 


(opis i zdjęcie pochodzą ze strony wydawnictwa: https://adrem.jgora.pl/ksiegarnia-karkonoska/ksiazki/proza/slaskie-przypadki/)

20 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 6.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację Muzeum Miedzi w Legnicy.

Konrad Byś, Marek Żak Zarys dziejów kolei w Legnicy (Muzeum Miedzi w Legnicy)

Otwarcie obsługiwanych przez parowozy połączeń kolejowych Darlington-Stockton w 1825 r. oraz Liverpool-Manchester w 1830 r. wyznaczyło nowy bieg dziejów. Współcześni stali się świadkami narodzin nowego czasu - epoki kolei żelaznej. Po Anglii kolejowa rewolucja upowszechniła się w krajach Europy kontynentalnej. 

Dymiące maszyny parowe ciągnące wagony pełne pasażerów i dóbr stały się źródłem sukcesu jednostek, rozwoju narodów i państw. Niepohamowany entuzjazm i podniosły ton, w jakim w przeszłości wypowiadano się o nowym środku transportu, podkreślając jego doniosłą rolę cywilizacyjną, niejednokrotnie udziela się dzisiejszym pokoleniom. Centrum i źródłem tej fascynacji były wyrastające wszędzie dworce kolejowe, o których w 1868 r. pisał Theophile Gautier, iż są to pałace nowoczesnego przemysłu, gdzie wyznaje się religię naszego wieku, religię kolei. Te katedry nowej ludzkości są miejscem spotkania narodów, centrum, w którym wszystko się zbiega, jądrem gigantycznych gwiazd, których żelazne promienie sięgają krańców ziemi.    

W 1844 r. legniczanie uroczyście świętowali uruchomienie pierwszego połączenia kolejowego w mieście. Przypadająca w 2019 r. 175. rocznica wydarzenia stała się dla Muzeum Miedzi okazją do zaprezentowania wystawy czasowej pt. Tory historii. 175 lat kolei w Legnicy. Kolejnym przedsięwzięciem upamiętniającym ten fragment dziejów miasta jest piąta odsłoną serii Legnica na dawnych kartach pocztowych. Pozostawiamy ocenie czytelników, czy próba dopisania lokalnego rozdziału do historii kolejnictwa na Śląsku w ramach ww. wydawnictwa okazała się zabiegiem udanym. Finalny kształt książki jest efektem współpracy z wieloma osobami oraz instytucjami.