2 sty 2013

Konkurs dla seniorów

Zapraszamy wszystkie seniorki i seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Smaki mojego dzieciństwa – wspomnienia dolnośląskich seniorów” – pomóżcie nam poznać kulturę i tradycję Dolnego Śląska. Prosimy o opisanie zwyczajów kulinarnych w minionych dekadach - co jadło się w tych czasach, jak przygotowywano potrawy, jak zdobywano produkty żywnościowe itp. Zależy nam na tym, abyśmy z Państwa pomocą mogli ocalić od zapomnienia tradycje i obyczaje dolnośląskiego stołu.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 (ok. 10800 znaków) prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
z dopiskiem "Smaki mojego dzieciństwa"
w terminie do 1.03.2013 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe – aparat fotograficzny oraz nagrody książkowe.
Prace wyróżnione w konkursie zostaną wydane w publikacji wydanej przez naszą bibliotekę.

Konkurs odbywa się w ramach corocznych targów książki regionalnej SILESIANA – Dolnośląski Salon Wydawniczy.
Ogłoszenie wyników konkursu – 21.04.13 r.  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.


REGULAMIN - KLIKNIJ

Konkurs "Młody Poeta Dolnego Śląska"

Jak co roku, zapraszamy wszystkich twórców młodych wiekiem i duchem do udziału w konkursie na wiersz, organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną w ramach corocznych targów książki regionalnej
SILESIANA – Dolnośląski Salon Wydawniczy.


Prace konkursowe (o dowolnej objętości, maksymalnie trzy utwory) prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
z dopiskiem "Młody Poeta Dolnego Śląska"
w terminie do 1.03.2013 r.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Książka i Czytelnik”.

Ogłoszenie wyników konkursu – 21.04.2013 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.


REGULAMIN - KLIKNIJ