20 lip 2012

UWAGA!!!

Organizator konkursów "Wrocław mojej młodości - wspomnienia dolnośląskich seniorów" i "Moja pierwsza praca zawodowa - wspomnienia dolnośląskich seniorów" przeprasza wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte treściami zawartymi w pracach nadesłanych na konkursy lub dostrzegły błędy formalne w tekstach uczestników konkursu. Ewentualne nieścisłości zaistniały nie z winy organizatora, który nie ponosi odpowiedzialności za treści, jakie w swoich pracach zamieszczają uczestnicy konkursów. W przyszłości postaramy się zwracać baczniejszą uwagę, by do podobnych incydentów nie dochodziło.