12 gru 2011

Laureaci konkursu "Wrocław mojej młodości"

W niedzielę, 11 XII 2011 poznaliśmy nazwiska zwycięzców konkursu "Wrocław mojej młodości" ogłoszonego przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną w ramach targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy.
Jury w składzie: Marek Perzyński, Beata Tarnowska, Magdalena Nawrocka przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Urszula Mierzejewska
za ciekawą relację o Wrocławiu przedwojennym, wojennym i powojennym, oddającą topografię miasta i nazewnictwo niemieckie.
Wspomnienia odwołują się do świadomości mieszkańców ówczesnego Wrocławia, dla których wielokulturowość miasta była elementem osobistego doświadczenia oraz stanowią przyczynek do historii Wrocławia z zeszłego stulecia.

Wyróżnienie – Tadeusz Gałgan

Wyróżnienie – Irena Brojek

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Poniżej kilka zdjęć z wręczenia nagród.11 gru 2011

Laureaci konkursu "Młody Poeta Dolnego Śląska"


W sobotę 10 grudnia 2011 ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji konkursu "Młody Poeta Dolnego Śląska" ogłoszonego przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną w ramach targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy.

Jury w składzie: Adriana Hopkins, Mirosław Olędzki, Rafał Różewicz przyznało następujące nagrody:

Dorośli:
Justyna Nawrocka-Pabijaniak - I nagroda za umiejętne połączenie sprawności retorycznej stylu i dialogiczności wypowiadanych myśli z wielością intertekstualnych odniesień.
Joanna Celmer - II nagroda za semantyczną niedookreśloność i zwięzłość wypowiedzi oraz obrazowość stylu.
Piotr Przybyła - II nagroda za wyjątkowo oryginalny charakter wiersza, w którym przy pomocy prostego języka ewokowana jest złożona, niejednoznaczna wartość estetyczna.
Justyna Paluch - III nagroda za interesujący pamiętnik liryczny bohaterki z okresu macierzyństwa.
Jan Zatopiański - III nagroda za udane próby tworzenia lirycznych definicji pojęć i uczuć
Tomasz Smogór - wyróżnienie
Ewa Kruchowska - wyróżnienie

Dzieci:
Weronika Wysocka - I nagroda za rzadkie u młodego twórcy skupienie na niematerialnej, abstrakcyjnej sferze rzeczywistości.
Joanna Sowa - II nagroda za stworzenie bohatera lirycznego łączącego empatię wobec pokrzywdzonych z afirmacją życia.
Kinga Wiklińska - III nagroda za oryginalną wizję lekcji fizyki teoretycznej i praktycznej oraz sprawne posługiwanie się pauzą wersową.
Aleksandra Zieniewicz - wyróżnienie
Aleksandra Fitas - wyróżnienie

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Poniżej kilka zdjęć z wręczenia nagród i warsztatów literackich.

8 gru 2011

Targi SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy już otwarte!

Serdecznie zapraszamy do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej - od dziś do niedzieli czynne są targi Silesiana, na których każdy znajdzie coś dla siebie:
- książki dotyczące historii i kultury Wrocławia i Dolnego Śląska
- mapy, plany i przewodniki turystyczne
- powieści i poezje autorów z Dolnego Śląska
- bogaty wybór literatury dziecięcej
Zapraszamy także na spotkania autorskie i warsztaty

5 gru 2011

Wydawnictwo eMKa na targach SILESIANA

 
Do grona wydawców prezentujących swoje publikacje na targach SILESIANA dołączyło wydawnictwo eMKa, które wydaje książki dla najmłodszych turystów zwiedzających Wrocław.


Wszystkich zainteresowanych przewodnikami po szlaku wrocławskich krasnali zapraszamy na stoisko wydawnictwa eMKa podczas trwania targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy - 8-11 XII 2011 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.


2 gru 2011

Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja

W sobotę, 10 grudnia, o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie z fotografikiem, autorem zdjęć w albumie „Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja”

Wrocławski Teatr Współczesny wydał album „Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja” na  90. Urodziny Tadeusza Różewicza – 9 października 2011. Album ten jest kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu „Różewicz rozrzucony” – przygotowanego przez nasz teatr na jubileusz jednego z najwybitniejszych twórców literatury przełomu XX i XXI wieku. Zawiera 90 zdjęć autorstwa znakomitego fotografa Adama Hawałeja, który przez ponad 20 lat jako jedyny towarzyszył Tadeuszowi Różewiczowi w jego podróżach, spacerach, rozmowach, spotkaniach… Komentarzem do portretów i fotografii dokumentalnych są fragmenty osobistych zapisów i notatek Poety z różnych lat. To pierwsze takie wydawnictwo poświęcone polskiemu twórcy.


„Są dwa aspekty związane z tym albumem – mówi Andrzej Sapija, dokumentalista, autor filmów o T. Różewiczu. – Pierwszy wynika z okoliczności, o której wielu miłośników twórczości Różewicza dobrze wie: ten wybitny artysta nie znosi mediów. Unika – o ile jest to możliwe – fotografów, operatorów, dziennikarzy. Hawałej jest praktycznie jedynym fotografem dopuszczonym do sytuacji nieoficjalnych - w jego domu, na próbie w teatrze, na spacerze w parku, często – po prostu sam na sam. Jest truizmem stwierdzenie, że fotografie Hawałeja są bardzo cennym zapisem dokumentalnym. Istotne jest – i to wykracza poza strefę oczywistości – że to w nich zapisane są niezwykłe w swojej zwykłej codzienności momenty. Poeta dopuszcza do obserwacji i rejestracji chwil zwyczajnych, prozaicznych, codziennych – ale przez to właśnie szczególnych i unikalnych. Hawałej pokazuje ukryty świat, przestrzeń, w której żyje i tworzy Artysta. Po drugie – jest w dorobku Hawałeja wiele fotografii, których inspiratorem, a często współautorem jest sam Tadeusz Różewicz. Są tam jego pomysły sytuacyjne, rekwizytorskie, tematyczne. Poeta wyraża w nich nie tylko prawdę o sobie, ale i dystans, humor, ironię w spojrzeniu na rzeczywistość”.

Adam Hawałej – fotografik, fotoreporter, wieloletni współpracownik PAP, fotograf teatralny.

Spotkanie z Adamem Hawałejem
promocja albumu „Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja”
sobota 10 XII 2011 r., godz. 11.00
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Wrocław, Rynek 58
Sala konferencyjna (III p.)

1 gru 2011

Jadwiga Hohenberger-Gorzkowska na stoisku wydawnictwa Nortom

Wydawnictwo NORTOM zaprasza w sobotę 10 XII 2011 r. na spotkanie z wrocławską autorką książki “Zwierzenia”, Jadwigą Hohenberger-Gorzkowską. Autorka będzie podpisywać swoje książki w godz. 13.00-15.00.
“Zwierzenia” obejmują okres II wojny światowej oraz życie w Polsce Ludowej w piastowskim Wrocławiu. Dotyczą losów Polaków na kresach wschodnich II RP, wywózki i pobytu na Syberii. Autorka opisała również życie codzienne i towarzyskie oraz warunki pracy po zakończeniu II wojny światowej w stolicy Dolnego Śląska.

Serdecznie zapraszamy!