2 gru 2011

Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja

W sobotę, 10 grudnia, o godz. 11.00 zapraszamy na spotkanie z fotografikiem, autorem zdjęć w albumie „Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja”

Wrocławski Teatr Współczesny wydał album „Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja” na  90. Urodziny Tadeusza Różewicza – 9 października 2011. Album ten jest kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu „Różewicz rozrzucony” – przygotowanego przez nasz teatr na jubileusz jednego z najwybitniejszych twórców literatury przełomu XX i XXI wieku. Zawiera 90 zdjęć autorstwa znakomitego fotografa Adama Hawałeja, który przez ponad 20 lat jako jedyny towarzyszył Tadeuszowi Różewiczowi w jego podróżach, spacerach, rozmowach, spotkaniach… Komentarzem do portretów i fotografii dokumentalnych są fragmenty osobistych zapisów i notatek Poety z różnych lat. To pierwsze takie wydawnictwo poświęcone polskiemu twórcy.


„Są dwa aspekty związane z tym albumem – mówi Andrzej Sapija, dokumentalista, autor filmów o T. Różewiczu. – Pierwszy wynika z okoliczności, o której wielu miłośników twórczości Różewicza dobrze wie: ten wybitny artysta nie znosi mediów. Unika – o ile jest to możliwe – fotografów, operatorów, dziennikarzy. Hawałej jest praktycznie jedynym fotografem dopuszczonym do sytuacji nieoficjalnych - w jego domu, na próbie w teatrze, na spacerze w parku, często – po prostu sam na sam. Jest truizmem stwierdzenie, że fotografie Hawałeja są bardzo cennym zapisem dokumentalnym. Istotne jest – i to wykracza poza strefę oczywistości – że to w nich zapisane są niezwykłe w swojej zwykłej codzienności momenty. Poeta dopuszcza do obserwacji i rejestracji chwil zwyczajnych, prozaicznych, codziennych – ale przez to właśnie szczególnych i unikalnych. Hawałej pokazuje ukryty świat, przestrzeń, w której żyje i tworzy Artysta. Po drugie – jest w dorobku Hawałeja wiele fotografii, których inspiratorem, a często współautorem jest sam Tadeusz Różewicz. Są tam jego pomysły sytuacyjne, rekwizytorskie, tematyczne. Poeta wyraża w nich nie tylko prawdę o sobie, ale i dystans, humor, ironię w spojrzeniu na rzeczywistość”.

Adam Hawałej – fotografik, fotoreporter, wieloletni współpracownik PAP, fotograf teatralny.

Spotkanie z Adamem Hawałejem
promocja albumu „Różewicz w obiektywie Adama Hawałeja”
sobota 10 XII 2011 r., godz. 11.00
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Wrocław, Rynek 58
Sala konferencyjna (III p.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz