21 maj 2020

Informacja dotycząca targów i konkursów


UWAGA!

Informujemy, że Targi Książki Regionalnej Silesiana w tym roku NIE ODBĘDĄ SIĘ z powodu sytuacji epidemiologicznej. 

Wyniki konkursów ,,Młody Poeta Dolnego Śląska" oraz ,,Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk" opublikujemy 24 września na blogu Silesiana, stronie biblioteki oraz Facebooku.
Nagrody, dyplomy i książeczki pokonkursowe zostaną wysłane pocztą do uczestników konkursów.  

Wręczenie Nagrody Silesiana dla wydawców za rok 2019 odbędzie się na targach w przyszłym roku razem z Nagrodą za 2020 rok.30 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 12.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy ostatnie (na tę chwilę) dzieło, które otrzymało nominację, a jest to kolejna, już trzecia publikacja wydawnictwa Ad Rem.

Tamara Włodarczyk, Jerzy Kichler 
Przewodnik po żydowskim Wrocławiu (Ad Rem)

Autorami książki są osoby niezwykłe. Tamara Włodarczyk, działaczka wrocławskiej Gminy Żydowskiej, i Jerzy Kichler, nauczyciel akademicki, w latach 1999-2003 przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, animator życia żydowskiego w Polsce po 1989 r., znakomity znawca tradycji żydowskich na ziemiach polskich w ich historycznej rozciągłości i zmienności granicznej.  

W recenzji książki, zamieszczonej w piśmie ,,Miasto. Pamięć i Przyszłość" (2018, nr 3/1) prof. dr hab. Grzegorz Strauchold napisał: ,,Przewodnik po żydowskim Wrocławiu" to publikacja znakomita. Polecam ją wszystkim osobom zainteresowanym historią naszego miasta, przewodnikom miejskim i pilotom wycieczek. Uważam, że przewodnik ten powinien być przetłumaczony na języki obce - co najmniej angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański i ukraiński. Książkę tę poleciłbym gorąco wielu moim znajomym.
(opis pochodzi z okładki)


27 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 11.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy kolejną publikację wydawnictwa Wielka Izera.

Wawrzyńczak Marcin Michelsbaude 2: Michałowa Buda. Izerska legenda (Wielka Izera)

Kontynuacja książki ,,Michelsbaude. Historia nieistniejącej izerskiej gospody" o zapomnianym do niedawna miejscu w Górach Izerskich, które okazało się mieć fascynującą historię. 

Wewnątrz:
- nieznane dotąd relacje historyczne z Gór Izerskich, między innymi barwny opis noclegu w Michelsbaude z 1803 r., składające się na wszechstronny portret dawnego życia;
- rozwinięcie głównych wątków pierwszego tomu (John Quincy Adams, Gerhart Hauptmann, Will-Erich Peuckert);
- nowe odkrycia i hipotezy wiążące Michałową Budę z wiodącymi postaciami europejskiej kultury;
- szczegółowe omówienie nieporuszanych dotąd wątków literackich związanych z Michelsbaude, w tym niepublikowana korespondencja Gerharta Hauptmanna z Idą Orloff;
- obszerny wyciąg z akt archiwalnych Michelsbaude (1787-1905), w tym inwentarze i spisy wyposażenia;
- nieznane szerzej unikatowe grafiki Ericha Fuchsa przedstawiające życie codzienne w Górach Olbrzymich na początku XX wieku
i wiele więcej. 

Jedyny taki portret Gór Izerskich i ich dawnych mieszkańców!


26 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 10.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dziś prezentujemy publikację Ośrodka ,,Pamięć i Przyszłość".

Alicja Zawisza Do nich przyszła Polska (Ośrodek ,,Pamięć i Przyszłość")

Po dwudziestu pięciu latach wznowiona została cenna edycja wspomnień Polaków mieszkających we Wrocławiu od przełomu XIX i XX w. do końca II wojny światowej. Opublikowany w 1993 r. tom pt. ,,Do nich przyszła Polska... wspomnienia Polaków mieszkających we Wrocławiu od końca XIX w. do 1945 r." był wydarzeniem edytorskim oraz sukcesem naukowym i osobistym Alicji Zawiszy, zaliczającej się do nielicznej grupy wrocławskich pionierów.

Urodzona pod Grodnem, przybyła do Wrocławia po wojennych doświadczeniach łączniczki i sanitariuszki w strukturach Armii Krajowej, po udziale w powstaniu warszawskim i dramatycznej ucieczce z obozu koncentracyjnego. W 1956 r. należała do współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Wrocławia i wybrano ją do jego Zarządu, a następnie sprawowała przez wiele kadencji funkcję wiceprezesa. Opublikowane wspomnienia przedwojennych wrocławian inicjowała osobiście, szukając z nimi indywidualnego kontaktu. Opracowywała ich wypowiedzi na przestrzeni lat 1966-1974, mając wsparcie w powstałej MW Sekcji Dawnej Polonii Wrocławskiej. Wydane wspomnienia koncentrują się na latach międzywojennych, chociaż niektóre odwołują się do wydarzeń sprzed przełomu wieków. 


(opis i fotografia pochodzą ze strony Centrum Historii Zajezdnia: https://sklep.zajezdnia.org/produkt/do-nich-przyszla-polska/)

25 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 9.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację wydawnictwa PressForum.

Ks. Mirosław Kundzicz Sanktuarium Matki Bożej Wojcieszowskiej (PressForum)

Opowieść o sanktuarium maryjnym w Wojcieszowie, określanym jako ,,perła Gór Kaczawskich" i ,,Wojcieszowska Piękna Madonna". Publikacja prezentuje dzieje Wojcieszowa i kościoła parafialnego, rozwój kultu Matki Bożej Wojcieszowskiej, peregrynację kopii cudownej figury Maryi po rodzinach parafii, a także przygotowania i koronację figury Matki Bożej Wojcieszowskiej. Przybliża również znaczenie i historię Sanktuarium Matki Bożej Wojcieszowskiej. 


24 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 8.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację Muzeum Miejskiego Wrocławia. 

Marzena Smolak Wrocław Paula Rosego. Katalog zbiorów/Paul Rose und sein Breslau. Katalog der Sammlungen (Muzeum Miejskie Wrocławia)

Książka przedstawia rysunki Wrocławia stworzone przez Paula Rosego, urodzonego właśnie w tym mieście niemieckiego rysownika. Oprócz katalogu prac w publikacji znajdziemy również opowieść o artyście, omówienie prezentowanych dzieł, objaśnienia do not katalogowych, bibliografię oraz indeks użytych w tekście nazw topograficznych Wrocławia.


23 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 7.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dziś prezentujemy kolejną publikację wydawnictwa Ad Rem.

Małgorzata Lutowska Śląskie przypadki. To nie mogło zdarzyć się gdzie indziej (Ad Rem)

Zbiór opowiadań przedstawia losy Polaków, Niemców, Czechów i Żydów mieszkających na Śląsku, na przestrzeni różnych epok. Jedni tkwią tu od prawieków, drudzy przybyli z Kresów Wschodnich i oswajają nową ojczyznę, jeszcze inni wracają znad Menu i Neckaru, by ożywić dawne wspomnienia. Wszystkich łączy Śląsk. Czytelnik ma możliwość zanurzenia się wraz z bohaterami w niezwykłej aurze tej historycznej krainy, odkryć jej związki z Pragą, Berlinem, Drohobyczem, a nawet z Paryżem i Bari. Często mamy do czynienia z relacją przypominającą reportaż, czasem snują się wątki autobiograficzne, niekiedy pojawia się refleksyjna ballada, to znów lektura zmienia się w powieść historyczną.

I nie pozostaje nic innego, jak - po przeczytaniu książki - wyruszyć w drogę, by na własne oczy zobaczyć urzekający skarb średzki, stanąć przed klawikordem, na którym grał Beethoven, pojawić się w miejscu, gdzie Mieszko spotkał Dobrawę, zasmakować ciszy zamkniętej w Śnieżnych Kotłach i... może doznać wzruszenia, dotknąć tajemnicy. 


(opis i zdjęcie pochodzą ze strony wydawnictwa: https://adrem.jgora.pl/ksiegarnia-karkonoska/ksiazki/proza/slaskie-przypadki/)

20 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana - część 6.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację Muzeum Miedzi w Legnicy.

Konrad Byś, Marek Żak Zarys dziejów kolei w Legnicy (Muzeum Miedzi w Legnicy)

Otwarcie obsługiwanych przez parowozy połączeń kolejowych Darlington-Stockton w 1825 r. oraz Liverpool-Manchester w 1830 r. wyznaczyło nowy bieg dziejów. Współcześni stali się świadkami narodzin nowego czasu - epoki kolei żelaznej. Po Anglii kolejowa rewolucja upowszechniła się w krajach Europy kontynentalnej. 

Dymiące maszyny parowe ciągnące wagony pełne pasażerów i dóbr stały się źródłem sukcesu jednostek, rozwoju narodów i państw. Niepohamowany entuzjazm i podniosły ton, w jakim w przeszłości wypowiadano się o nowym środku transportu, podkreślając jego doniosłą rolę cywilizacyjną, niejednokrotnie udziela się dzisiejszym pokoleniom. Centrum i źródłem tej fascynacji były wyrastające wszędzie dworce kolejowe, o których w 1868 r. pisał Theophile Gautier, iż są to pałace nowoczesnego przemysłu, gdzie wyznaje się religię naszego wieku, religię kolei. Te katedry nowej ludzkości są miejscem spotkania narodów, centrum, w którym wszystko się zbiega, jądrem gigantycznych gwiazd, których żelazne promienie sięgają krańców ziemi.    

W 1844 r. legniczanie uroczyście świętowali uruchomienie pierwszego połączenia kolejowego w mieście. Przypadająca w 2019 r. 175. rocznica wydarzenia stała się dla Muzeum Miedzi okazją do zaprezentowania wystawy czasowej pt. Tory historii. 175 lat kolei w Legnicy. Kolejnym przedsięwzięciem upamiętniającym ten fragment dziejów miasta jest piąta odsłoną serii Legnica na dawnych kartach pocztowych. Pozostawiamy ocenie czytelników, czy próba dopisania lokalnego rozdziału do historii kolejnictwa na Śląsku w ramach ww. wydawnictwa okazała się zabiegiem udanym. Finalny kształt książki jest efektem współpracy z wieloma osobami oraz instytucjami. 19 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana 2020 - część 5.


Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację wydawnictwa Wielka Izera.

Marcin Wawrzyńczak, Jowita Selewska, Ullrich Junker Michelsbaude. Historia nieistniejącej izerskiej gospody (Wielka Izera)

Czym była Michelsbaude? Leśniczówką, chłopską chatą, gospodą, spelunką? Zapewne wszystkim po trochu. Jedno jest pewne - stojąca w urokliwym zakątku Gór Izerskich przez ponad sto lat witała gości podróżujących Starą Drogą Celną ze Szklarskiej Poręby do hut szkła na granicy czeskiej.

,,Po krótkim postoju kontynuowałem wędrówkę wzdłuż Izery, przekroczyłem dwa małe strumienie: Kobyłę i Jagnięcy Potok, doszedłem do ciemnego, zacienionego lasu świerkowego i dotarłem szczęśliwie do samotnie stojącej Michelsbaude, którą z Wysokiego Grzbietu pokazywał mi Martin, szczególnie zachwalając ją na posiłek w porze obiadowej" - pisał anonimowy autor w monachijskim ,,Sontags-Blatt" [Gazecie Niedzielnej] w 1832.

,,W Michelsbaude dostanie się tylko gorzałkę. Mieszkańcy z powodu samotnego trybu życia są małomówni i ponurzy" - relacjonował autor przewodnika 70 lat później.      

Górska buda na izerskim odludziu pobudzała wyobraźnię artystów - Gerhart Hauptmann nawiązał do niej w swoich dramatach ,,Dzwon zatopiony" (1896) i ,,A Pippa tańczy!" (1906) - a także sama przeżywała dramaty: narodzin i śmierci. 

Latem 1880 przyszły prezydent USA John Quincy Adams kupił prawdopodobnie w Michelsbaude doskonały chleb, mleko i masło oraz ,,niezły" ser, co opisał w swoich ,,Listach o Śląsku".

Ponownie ,,odkryta" przez autora w 2018, Michelsbaude nadal inspiruje, a opowieść rozwija się w miarę, jak na jaw wychodzą kolejne szczegóły... 
(opis i zdjęcie pochodzą ze strony wydawnictwa: https://wielkaizera.com.pl/product/michelsbaude/)

UWAGA! Zmiana terminu targów i ogłoszenia wyników konkursów literackich!


Informujemy, że nastąpiła ZMIANA terminu tegorocznej edycji targów książki regionalnej Silesiana 2020 i ogłoszenia wyników konkursów literackich.

Targi odbędą się w dniach 24-26 września 2020 r., natomiast ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 26 września 2020 r.


12 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana 2020 - część 4.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację Stowarzyszenia Podróżników TUITAM.

Marta Miniewicz Powiat Wrocławski - przewodnik rodzinny (Stowarzyszenie Podróżników TUITAM)

Książka autorstwa Marty Miniewicz to przewodnik po powiecie wrocławskim, zawierający fotografie i opisy najciekawszych atrakcji przyrodniczo-kulturowych oraz rys historyczny obszaru.  

Publikacja zawiera piękne opisy i zdjęcia zabytków, kaplic, kościołów, pomników przyrody z terenu powiatu wrocławskiego oraz legendy związane z regionem. 

Podczas rodzinnych spacerów po powiecie wrocławskim można poznać wiele pięknych historii i zobaczyć niesamowite miejsca, odpocząć na łonie natury czy uprawiać sport. 

Przewodnik uzupełniają fotografie Zbigniewa Sobierajskiego. 
Publikacja współfinansowana ze środków Powiatu Wrocławskiego. 


(opis i fotografia pochodzą ze strony: https://www.powiatwroclawski.pl/powiat-wroclawski-przewodnik-rodzinny.html)

11 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana 2020 - część 3.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację wydawnictwa Paperback. 

Tomasz Duszyński, Monika Łukasik-Duszyńska Dziedzictwo lokalne Gminy Wiązów (Paperback)

Tak o swoim najnowszym dziele piszą autorzy:

Nasz nowy album z historią regionu!
Drodzy Czytelnicy, Wiązów i ziemia wiązowska skrywają wiele tajemnic. Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji udacie się w fascynującą podróż po najstarszym mieście ziemi strzelińskiej i jego okolicach. Poznacie historię templariuszy i joannitów, dowiecie się, dlaczego braci Grimm fascynował wyszonowicki rów. Przybliżymy Wam region, który być może do tej pory nie był Wam dobrze znany. Odkryjcie malownicze wsie, a w nich kościoły, kapliczki i tajemnicze pałace.  Przedstawimy Wam historię ludzi, którzy mieli wpływ na rozwój miasta, jego historię i wygląd. Nie zabraknie w tym albumie podań i legend, które jeszcze nie tak dawno fascynowały miejscową ludność. Wierzymy, że rozbudzimy Waszą wyobraźnię i zachęcimy Was do odkrywania dziedzictwa kulturowego Gminy Wiązów. W tej podróży, mamy nadzieję, będzie Wam towarzyszył niniejszy album. 
(opis ze strony autora: 


(zdjęcie pochodzi ze strony

9 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana 2020 - część 2.

Kontynuujemy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Dzisiaj prezentujemy publikację wydawnictwa MaMiKo.


Michał Kukuła Inne miasteczko (MaMiKo)

Tajemnicze opowiadania pełne przygód utrzymane w klimacie realizmu magicznego. Nikt jeszcze tak nie pisał o Niemczy, niewielkim miasteczku położonym pomiędzy Wrocławiem         a Kotliną Kłodzką. 
(opis pochodzi ze strony https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4891547/inne-miasteczko)


Michał Kukuła – urodzony w 1978 roku w Dzierżoniowie. Chwilę po urodzeniu zamieszkał w Niemczy, która stała się jego małą ojczyzną. Tu dorastał, nasiąkał niepowtarzalną atmosferą, stąd czerpie inspirację literacką.

Zadebiutował w 2016 roku opowiadaniem „Futro”, które ukazało się w wydawnictwie „Niemcza - Partnerstwo Muz”.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, z zawodu etnolog, animator kultury, informatyk. Od czasów licealnych sporadycznie pisywał poezję, jednak proza jest dla niego odpowiedniejszą formą wyrazu. Żonaty, dwójka dzieci. Aktualnie mieszka we Wrocławiu. 
(opis pochodzi ze strony wydawcy: http://www.mamiko.pl/wydane.php#innemiasteczko)


6 mar 2020

Przedstawiamy publikacje nominowane do Nagrody Silesiana 2020 - część 1.

Rozpoczynamy cykl przedstawiający książki nominowane do Nagrody Silesiana 2020. Będziemy regularnie prezentować kolejne publikacje. Dzisiaj jedna z książek  wydawnictwa Ad Rem.    

Przemysław Żuchowski Droga do domu. O prawdziwym skarbie Karkonoszy i Gór Izerskich. Księga III (Ad Rem)

Czego tak naprawdę poszukują zbrojni złoczyńcy pustoszący chaty walonów? Jaką tajemnicę ze swojej przeszłości skrywa dzielny żołnierz? Kim jest tajemnicza postać kryjąca się pod czarnym kapturem? Tego dowiesz się z ostatniej księgi trylogii, zamykającej dzieje postaci występujących w poprzednich częściach i już wcześniej borykających się z nie mniej interesującymi przeciwnościami losu.  

Sięgając po tę książkę, stajesz u progu bram magicznego świata Gór Olbrzymich (Karkonosze i Góry Izerskie), gdzie wiara i duch z serca płynący znaczą więcej niż siła mięśni czy zimny oręż. Tam, pośród malowniczego ogrodu, lasów, łąk i pachnących czystością potoków, napotkasz ówczesnych walonów, kopaczy cennych minerałów, dbających o przetrwanie tego cudownego świata pełnego skarbów oraz marzeń o spokoju, pielęgnowanych pod skrzydłami Matki Natury i Ducha Gór. 

Księga III to wiele wątków, zagadek i zwrotów akcji, a całość w umiejętnie wykreowanej atmosferze Gór Olbrzymich XVII wieku. To prawdziwy tygiel emocji podgrzewany niepewnością oraz nieugiętością wobec zła, tygiel, którego wrzenie potrafi zarówno rozgrzać chłód codzienności, jak i nasycić Czytelnika smaczną strawą duchowych przeżyć.  


5 mar 2020

Silesiana 2020 - lista wystawców


W tegorocznej edycji targów wezmą udział:

Stowarzyszenie Podróżników TUiTAM
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ślężańskim Ośrodku Kultury i Muzeum Ślężańskie
Wrocławski Dom Wydawniczy
Muzeum Miejskie Wrocławia
Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
Wydawnictwo Via Nova
Teatr Polski we  Wrocławiu
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
Beata Sadowa
Marek Sikorski
Wrocławskie Wydawnictwo eMKa
Muzeum Miedzi w Legnicy
Wydawnictwo Afera
Oficyna Wydawnicza ATUT
Wydawnictwo Nortom
Wydawnictwo OVO
Wydawnictwo  Gissa
Wydawnictwo AD REM
Wydawnictwo Paperback
Ośrodek Pamięć i Przyszłość
Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF
Wydawnictwo PressForum
Wydawnictwo Mamiko
Gabriel Leonard Kamiński
Wydawnictwo Amaltea
Wydawnictwo Wielka Izera

Szukamy wolontariuszy!


26 lut 2020

Przypominamy o konkursach...

...towarzyszących targom: konkurs ,,Młody Poeta Dolnego Śląska" i konkurs dla seniorów: ,,Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk: opowieści dolnośląskich seniorów. Już nadesłano pierwsze prace 😍😊

Zachęcamy do udziału!


19 lut 2020

Znamy już datę 11. edycji Silesiany!

Tegoroczne targi książki regionalnej odbędą się w dniach 16-18 kwietnia 2020 r. Zachęcamy do udziału wydawców, autorów i czytelników!


18 lut 2020

Regulamin Nagrody Wydawniczej ,,Silesiana"


Regulamin Nagrody Wydawniczej „SILESIANA”

 dla najlepszej publikacji promującej Dolny Śląsk


1. Nagroda „Silesiana” jest przyznawana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w celu popularyzacji publikacji o Dolnym Śląsku, promocji ich autorów oraz wydawców.
2. Do Nagrody „Silesiana” kwalifikowane są publikacje promujące Dolny Śląsk wydane w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie Nagrody.
3. Zgłoszenia publikacji do Nagrody mogą dokonywać wydawnictwa, które publikują książki związane tematyką lub osobą autora z Dolnym Śląskiem, a także sami autorzy publikacji oraz czytelnicy.
4. Nagrodę Wydawniczą „Silesiana” przyznaje jury powołane przez Organizatora.
5. Przy ocenie publikacji zgłoszonej do Nagrody jury uwzględni  w szczególności następujące kryteria:
- wartość poznawczą publikacji,
- walory artystyczne i językowe, oryginalność zaprezentowania problematyki,
- walory edytorskie publikacji.
6. Nagroda Wydawnicza „Silesiana” ma charakter honorowy i jest wręczana w postaci okolicznościowego dzieła sztuki oraz dyplomu w czasie trwania Dolnośląskiego Salonu Wydawniczego „Silesiana”.


Konkurs dla seniorów 2020 ,,Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk: opowieści dolnośląskich seniorów”"


Konkurs dla seniorów „Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk: opowieści dolnośląskich seniorów

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby w wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk: opowieści dolnośląskich seniorów”.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl

lub

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 31.03.2020 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu – 26.09.2020 r.  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.REGULAMIN KONKURSU
„Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk: opowieści dolnośląskich seniorów


1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) zamieszkujących województwo dolnośląskie na wspomnienia pt. „Tajemniczy, nieznany Dolny Śląsk: opowieści  dolnośląskich seniorów”.

2. Zasady konkursu

a. Konkurs trwa od 17.02.2020 r. do 26.09.2020 r.
b. Termin dostarczenia prac: do 31.03.2020 r.
c. Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony. Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje.

d. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, adres do korespondencji oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.

e. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
f. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.Nagrody:

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda książkowa

3. miejsce - nagroda książkowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26.09.2020 r. 


3. Udział w konkursie jest bezpłatny.


4. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      Administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu u. Rynek 58, 50-116 Wrocław, reprezentowana przez Dyrektora – Pana Andrzeja Tywsa.

2.      Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu jest Pan Mariusz Gabrysiak, email: mgabrysiak@wbp.wroc.pl, 071)3352-248.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (takich jak: spotkania autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp). na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do czasu zamknięcia sprawy.

5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzania. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

6.      Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego na które są organizowane zapisy imienne.Konkurs ,,Młody Poeta Dolnego Śląska" 2020 - zachęcamy do udziału!

                                REGULAMIN KONKURSU

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 17.02.2020 r. do 26.09.2020 r. 
Termin dostarczenia prac: do 31.03.2020 r. 


Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.  Tematyka utworów jest dowolna.

Uczestnik poprzez zgłoszenie wierszy do konkursu wraz ze swoimi danymi potwierdza, że zgłoszone przez niego utwory są oryginalne, są wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr i godności osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Dzieła konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.

Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, określić grupę wiekową (dzieci i młodzież lub dorośli) oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 

Zgłaszane prace można wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego, Rynek 58, 50-116 Wrocław z dopiskiem Młody Poeta Dolnego Śląska lub na maila: kzborowska@wbp.wroc.pl
Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom. 

Nagrody:

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda książkowa

3. miejsce – nagroda książkowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26.09.2020 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie biblioteki oraz blogu targów www.dswsilesiana.blogspot.com.


3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne zapoznaniem się z klauzulą informacyjną „RODO” (załącznik do regulaminu).

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ewidencji uczestników wydarzeń (imprez kulturalnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, konkursów, wystaw, zajęć edukacyjno-artystycznych itp.)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.      Administratorem danych osobowych jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu u. Rynek 58, 50-116 Wrocław, reprezentowana przez Dyrektora – Pana Andrzeja Tywsa.

2.      Inspektorem ochrony danych osobowych w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu jest Pan Mariusz Gabrysiak, email: mgabrysiak@wbp.wroc.pl, 071)3352-248.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenie dokumentacji uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (takich jak: spotkania autorskie, imprezy kulturalne, szkolenia, warsztaty, konferencje, konkursy, wystawy, zajęcia edukacyjno-artystyczne itp). na podstawie art. 6 ust 1 pkt A. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub do czasu zamknięcia sprawy.

5.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz wycofania zgody na ich przetwarzania. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

6.      Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w wydarzeniach organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego na które są organizowane zapisy imienne.