Kontakt

SILESIANA
Dolnośląski Salon Wydawniczy

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego
Rynek 58
50-116 Wrocław

informacja@wbp.wroc.pl
dswsilesiana@gmail.com