11 gru 2011

Laureaci konkursu "Młody Poeta Dolnego Śląska"


W sobotę 10 grudnia 2011 ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji konkursu "Młody Poeta Dolnego Śląska" ogłoszonego przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną w ramach targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy.

Jury w składzie: Adriana Hopkins, Mirosław Olędzki, Rafał Różewicz przyznało następujące nagrody:

Dorośli:
Justyna Nawrocka-Pabijaniak - I nagroda za umiejętne połączenie sprawności retorycznej stylu i dialogiczności wypowiadanych myśli z wielością intertekstualnych odniesień.
Joanna Celmer - II nagroda za semantyczną niedookreśloność i zwięzłość wypowiedzi oraz obrazowość stylu.
Piotr Przybyła - II nagroda za wyjątkowo oryginalny charakter wiersza, w którym przy pomocy prostego języka ewokowana jest złożona, niejednoznaczna wartość estetyczna.
Justyna Paluch - III nagroda za interesujący pamiętnik liryczny bohaterki z okresu macierzyństwa.
Jan Zatopiański - III nagroda za udane próby tworzenia lirycznych definicji pojęć i uczuć
Tomasz Smogór - wyróżnienie
Ewa Kruchowska - wyróżnienie

Dzieci:
Weronika Wysocka - I nagroda za rzadkie u młodego twórcy skupienie na niematerialnej, abstrakcyjnej sferze rzeczywistości.
Joanna Sowa - II nagroda za stworzenie bohatera lirycznego łączącego empatię wobec pokrzywdzonych z afirmacją życia.
Kinga Wiklińska - III nagroda za oryginalną wizję lekcji fizyki teoretycznej i praktycznej oraz sprawne posługiwanie się pauzą wersową.
Aleksandra Zieniewicz - wyróżnienie
Aleksandra Fitas - wyróżnienie

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Poniżej kilka zdjęć z wręczenia nagród i warsztatów literackich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz