12 mar 2015

Konkurs "Młody Poeta Dolnego Śląska" 2015

Konkurs „Młody Poeta Dolnego Śląska”

Zapraszamy wszystkich twórców młodych wiekiem i duchem do udziału w konkursie na wiersz, organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną w ramach corocznych targów książki regionalnej
SILESIANA – Dolnośląski Salon Wydawniczy.
Prace konkursowe (o dowolnej objętości) prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 6.04.2015 r.
Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Książka i Czytelnik”.

Ogłoszenie wyników konkursu – 18.04.2015 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne
Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, w ramach targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

2. Zasady konkursu
   a) Konkurs trwa od 11.03.2015 r. do 18.04.2015 r. 
   b) Termin dostarczenia prac: do 6.04.2015 r. 
   c) Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. 
   d) Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać adres do korespondencji i telefon 
        kontaktowy. 
   e) Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
   f) Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na      publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.

Nagrody :
1. miejsce – nagroda rzeczowa
2. miejsce – nagroda książkowa
3. miejsce – nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13.04.2014 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.

3. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

4. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz