20 lut 2012

Konkurs dla seniorów „Moja pierwsza praca zawodowa – wspomnienia dolnośląskich seniorów”

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. „Moja pierwsza praca zawodowa – wspomnienia dolnośląskich seniorów” –  pomóżcie nam poznać Dolny Śląsk w minionych dekadach widziany Waszymi oczami.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 (ok. 10800 znaków) prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl 
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 30.04.2012 r.
Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe – aparat fotograficzny oraz nagrody książkowe.
Prace wyróżnione w konkursie zostaną wydane w publikacji wydanej przez naszą bibliotekę.

Konkurs odbywa się w ramach corocznych targów książki regionalnej SILESIANA – Dolnośląski Salon Wydawniczy.
Ogłoszenie wyników konkursu – 27.05.12 r. 
o godz. 14.30 w sali konferencyjnej (III piętro) 
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, w ramach targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) na wspomnienia pt. "Moja pierwsza praca zawodowa".

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 20.02.2012 r. do 27.05.2012 r.
Termin dostarczenia prac: do 30.04.2012 r.
Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony A4 (ok. 10800 znaków). Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje.
Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.
Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.
Nagrody :
1.miejsce – aparat fotograficzny
2.miejsce – nagroda książkowa
3.miejsce - nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.05.2012 r. (niedziela) o godz. 14.30.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz