20 lut 2012

Konkurs „Młody Poeta Dolnego Śląska”

Zapraszamy wszystkich twórców młodych wiekiem i duchem do udziału w konkursie na wiersz, organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną w ramach corocznych targów książki regionalnej
SILESIANA – Dolnośląski Salon Wydawniczy.
Prace konkursowe (o dowolnej objętości) prosimy nadsyłać na adres:
informacja@wbp.wroc.pl
lub
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław
w terminie do 15.04.2012 r.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Książka i Czytelnik”.

Ogłoszenie wyników konkursu – 27.05.2012 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (III piętro) Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej.

 REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, w ramach targów SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".

2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 20.02.2012 r. do 27.05.2012 r.
Termin dostarczenia prac: do 15.04.2012 r.
Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech.
Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.
Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.
Nagrody :
1. miejsce – aparat fotograficzny
2. miejsce – nagroda książkowa
3. miejsce – nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.05.2012 r. (niedziela) o godz. 16.00.

3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza