10 mar 2016

Konkurs dla Seniorów 2016 - zapraszamy do udziału!Konkurs dla seniorów 
"Gry i zabawy mojego dzieciństwa - opowieści dolnośląskich seniorów"

Zapraszamy wszystkich seniorów (osoby w wieku 50 lat i więcej) do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia pt. "Gry i zabawy mojego dzieciństwa - opowieści dolnośląskich seniorów" - pomóżcie nam poznać historię, tradycję i ciekawostki
o dolnośląskich miejscowościach.

Prace konkursowe o objętości do 4 stron A4 prosimy nadsyłać na adres:

informacja@wbp.wroc.pl

lub

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

Termin nadsyłania prac: 13 kwietnia 2016 r.

Do prac można dołączyć fotografie i/lub ilustracje.
Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 kwietnia 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.


REGULAMIN KONKURSU

"Gry i zabawy mojego dzieciństwa - opowieści dolnośląskich seniorów"1. Postanowienia ogólne

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58, ogłasza konkurs dla seniorów (osób w wieku 50 lat i więcej) zamieszkujących województwo dolnośląskie na wspomnienia pt. „Gry i zabawy mojego dzieciństwa : opowieści dolnośląskich seniorów”.


2. Zasady konkursu


a. Konkurs trwa od 8.03.2016 r. do 23.04.2016 r.
b. Termin dostarczenia prac: do 13.04.2016 r.
c. Prace powinny mieć objętość nie większą niż 4 strony A4 (ok. 10800 znaków). Do prac można dołączyć zdjęcia i/lub ilustracje. 

d. Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, adres zamieszkania oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail.
e. Otrzymane prace oceni profesjonalne jury.
f. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom.


Nagrody :
1. miejsce – nagroda rzeczowa
2. miejsce – nagroda książkowa
3. miejsce - nagroda książkowa
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23.04.2016 r. 


3. Udział w konkursie jest bezpłatny


4. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację opowiadania na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


Zapraszamy do udziału w konkursie - warto!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz