10 mar 2016

Konkurs „Młody Poeta Dolnego Śląska” 2016 - zapraszamy do udziału!


Zapraszamy wszystkich twórców młodych wiekiem i duchem do udziału w konkursie na wiersz, organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Prace konkursowe (o dowolnej objętości) prosimy nadsyłać na adres:

informacja@wbp.wroc.pl

lub

Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Dział Informacji
Rynek 58
50-116 Wrocław

Termin nadsyłania prac: 13 kwietnia 2016 r.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę rzeczową.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 kwietnia 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.REGULAMIN KONKURSU1. Postanowienia ogólne


Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 ogłasza konkurs dla twórców z województwa dolnośląskiego "Młody Poeta Dolnego Śląska".


2. Zasady konkursu

Konkurs trwa od 8.03.2016 r. do 23.04.2016 r. 


Termin dostarczenia prac: do 13.04.2016 r. 


Utwory poetyckie biorące udział w konkursie mogą mieć dowolną objętość. Ilość wierszy jest ograniczona do trzech. 


Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy lub adres e-mail oraz adres do korespondencji. 


Otrzymane prace oceni profesjonalne jury. 


Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację pracy w drukach towarzyszącym targom. 

Nagrody :

1. miejsce – nagroda rzeczowa

2. miejsce – nagroda książkowa

3. miejsce – nagroda książkowa

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23.04.2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu.


3. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.


4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację wiersza na stronie www biblioteki, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


Zapraszamy do udziału w konkursie - warto!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz