5 kwi 2013

Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945–1956 - spotkanie z Piotrem Sroką


Nasza wiedza o dziejach turystyki w Sudetach przed 1945 r. jest już dość bogata, czego nie można było dotychczas powiedzieć o okresie powojennym. Książka Piotra Sroki, której będzie poświęcone spotkanie, powinna tę lukę częściowo wypełnić. Opisano w niej różne aspekty turystyki w latach 1945–1956, przede wszystkim politykę władz wobec tej problematyki, rozwój organizacyjny, infrastrukturę, czy wreszcie sam ruch turystyczny. Nie pominięto także zagadnienia wczasów pracowniczych i innych form masowego wypoczynku, dla których organizacji po II wojnie światowej Sudety miały kluczowe znaczenie. Książka powstała w oparciu o bardzo bogate, w większości dotychczas niewykorzystywane materiały źródłowe. Umożliwiły one weryfikację wielu obiegowych opinii o powojennej turystyce w Sudetach.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorem!

sobota, 20 kwietnia 2013 r., godz. 15.00
Dolnośląska Biblioteka Publiczna, III piętro, sala konferencyjna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz