10 kwi 2013

Wzorzec kobiecości wobec przemian społecznych po II wojnie światowej - panel dyskusyjny

Zapraszamy na panel dyskusyjny "Wzorzec kobiecości wobec przemian społecznych po II wojnie światowej", w którym wezmą udział: dr Joanna Hytrek-Hryciuk, dr Rafał Nowakowski, red. Katarzyna Kaczorowska. Prowadzenie: dr Katarzyna Uczkiewicz.
Spotkanie promuje nowy numer kwartalnika "Pamięć i Przyszłość" zatytułowany "Być kobietą na Ziemiach Zachodnich", poświęcony paradoksom peerelowskiej rzeczywistości. Demokracje ludowe na sztandarach niosły równouprawnienie i wyzwolenie kobiet z „burżuazyjnych przesądów”, jednak zarówno trudy życia codziennego w gospodarce rozdzielczo-reglamentacyjnej, jak i daleka od socjalistycznych ideałów mentalność męskiej części aparatu władzy (w tym przełożonych w zakładach pracy, naczelników, kierowników i sekretarzy) w dużym stopniu uniemożliwiały realizację owych socjalistycznych „ideałów”. Żelazna kurtyna skutecznie odcięła Polki od powojennych przemian obyczajowych w Europie Zachodniej i od tematów, które przyniósł ze sobą feminizm „drugiej fali” z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Pogłębiający się kryzys ekonomiczny i polityczny lat osiemdziesiątych wymusił na kobietach koncentrowanie się na zapewnieniu w miarę normalnego funkcjonowania rodzinom. Wszystko to sprawiło, że tematyka „kobieca” pozostała zredukowana do przysłowiowego 8-marcowego goździka i pary (deficytowych) pończoch.

Piątek, 19 kwietnia 2013 r., godz. 18.30
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Rynek 58, sala konferencyjna na III piętrze

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz