7 kwi 2015

Oficyna Wydawnicza ATUT

Oficyna Wydawnicza ATUT działa od 1993 roku. Specjalizuje się w książkach naukowych i popularnonaukowych, ale wydaje także literaturę piękną; większość publikacji związana jest z tematyką pogranicza kulturowego polsko-czesko-niemieckiego. W tym roku pojawi się na targach Silesiana, a w konkursie wezmą udział dwie publikacje:


 "Pozdrowienie z Bierutowa. Pocztówki z lat 1898-1944 z kolekcji autora" Krzysztof Dziedzic


Niniejszy album widoków Bierutowa i wsi wchodzących w skład dzisiejszej gminy Bierutów stanowi kontynuację kolekcjonerskich opracowań: Pozdrowienie z Oleśnicy / Gruß aus Oels i Pozdrowienie z powiatu oleśnickiego / Gruss aus dem Kreis Oels. Wydawane pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX w. pocztówki są ważne dla nas współczesnych i przeżywają prawdziwy renesans. Ciekawi jesteśmy przeszłości miejscowości, których dzisiejszy obraz dobrze znamy. Chcemy poznać ich historię, zobaczyć, jak wyglądały, nim dotknęła je niszczycielska siła II wojny światowej, powojenna polityka zacierania niemieckiej przeszłości, zanim naznaczył je upływający czas.


źródło: http://ksiegarnia.pwn.pl/?module=pozycja&ajax=1&bookId=242423&rating=

- "Między twierdzą a miastem wolnym. Obraz życia miejskiego Świdnicy w latach 1815-1870" Tomasz Grudziński

Książka jest próbą rekonstrukcji świata, który przeminął. Na przykładzie Świdnicy autor ukazuje całokształt życia, jakie toczyło się w śląskim mieście w XIX wieku, w dobie przemian społeczno-gospodarczych. Tytuł sygnalizuje, że w omawianym okresie miasto uwolni się spod jarzma twierdzy, co przełoży się na jego urbanizacyjny i demograficzny rozrost. Z opisem mechanizmów funkcjonowania samorządu miejskiego, opieki społecznej, handlu, rzemiosła i przemysłu autor zestawił obraz codziennego życia świdniczan – pisze o ich rozrywkach, formach społecznej asocjacji, w końcu także o miejscowych zwyczajach. Treść wzbogacona została w cytaty pochodzące z prasy z tamtego czasu, przez co niemiecka przeszłość miasta staje się dla Czytelnika mniej obca i nabiera żywego wymiaru.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz