7 maj 2012

Nasi wystawcy - Nortom


Wydawnictwo Nortom z Wrocławia - założone w 1992 roku, specjalizuje się w wydawaniu książek o tematyce patriotycznej, z zakresu polskiej literatury pięknej, historii Polski, w tym dotyczącej Kresów Wschodnich II RP oraz książek z zakresu polityki, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej. Publikuje również książki o tematyce katolickiej oraz dla dzieci i młodzieży.

Nakładem wydawnictwa ukazały się m.in.:

TRZECIA RP CZY PRL-BIS?
Zbigniew Żmigrodzki
   
Autor ukazał sytuację społeczną i polityczną III Rzeczpospolitej w latach 2008-2009, spowodowaną działaniami postkomunistów i liberałów. Duże bezrobocie w kraju doprowadziło do tego, że młode pokolenie Polaków musiało szukać pracy za granicą. Konieczne w Polsce przemiany hamują media stosujące cenzurę poprawności politycznej, zdominowane w większości przez postkomunistów i liberałów. Również część hierarchii kościelnej popiera te niekorzystne dla Polski działania.

ZNIEWALANIE POLSKI
Janusz Dobrosz  
Autor w szerokim kontekście historycznym ukazał dzieje Polski. Tysiącletnie doświadczenia dziejów państwa i narodu polskiego wskazują, że suwerenność Polski była wielokrotnie zagrożona, aż do utraty niepodległości włącznie. Analizując sytuację Polski na przełomie XX i XXI wieku wyraźnie widać, że suwerenność państwa polskiego jest nadal zagrożona, zarówno na skutek działań zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Cennym walorem tej publikacji jest fakt, że autor udokumentował również współczesne mechanizmy sprawowania władzy oraz bierność społeczeństwa, które to czynniki prowadzą do stopniowego zniewalania Polski. 


Z POLESIA DO SOWIECKIEGO ŁAGRU
Edward Studziński
     
wspomnienia Autora, który jako sześcioletnie dziecko został wywieziony wraz z rodziną w lutym 1940 roku z Polesia na Sybir. Na nieludzkiej ziemi przeżył śmierć rodziców i czworga rodzeństwa. Opisał wstrząsające wydarzenia, którym nieustannie towarzyszył głód, zimno i bardzo złe traktowanie polskich dzieci przez rosyjskich rówieśników i wychowawców w domach dziecka.

 
  Z ZIEMI WIELUŃSKIEJ DO WROCŁAWIA
 Józef Halusiak

wspomnienia Autora z okresu międzywojennego na Ziemii Wieluńskiej. Opisuje równiez przeżycia w czasie okupacji niemieckiej i na robotach przymusowych w Niemczech, a następnie służbę w Wojsku Polskim od 1945 roku, aż do przejścia na emeryturę w 1977 roku.Więcej tytułów na oficjalnej stronie wydawnictwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz