10 maj 2012

Nasi wystawcy - Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu działa od 1992 roku. Celem Stowarzyszenia jest upamiętnienie wszelkimi dostępnymi środkami ofiar nienawiści ukraińskich nacjonalistów, w szczególności ofiar ludobójczych zbrodni popełnionych od pierwszych dni wojny we wrześniu 1939 roku na ówczesnym obszarze Państwa Polskiego, aż do ustania zorganizowanej zbrodniczej działalności nacjonalistów ukraińskich kilka lat po wojnie na obecnym terytorium państwa, a także ocalenie od zapomnienia prawdy o rozmiarach popełnionych zbrodni.

W ramach realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie wydaje czasopismo historyczno-publicystyczne "Na Rubieży" oraz książki dokumentujące ludobójstwo dokonane na Polakach przez OUN-UPA, m.in.
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939-1947
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim w latach 1939-1946.
Przewodnik - pomniki, tablice pamięci i mogiły na terenie obecnej Polski ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i tzw. UPA 1939-1947.
E. Turzański, Eksterminacja ludności polskiej na trembowelszczyźnie w latach 1939-1946.


Oprócz publikacji stricte historycznych, Stowarzyszenie publikuje także wspomnienia naocznych świadków ludobójstwa:

Eugeniusz Różański, Na Wołyńskich Kresach. Najeźdźcy i sąsiedzi.
Trzeba upływu czasu, by odnaleźć się po strasznych przeżyciach w młodzieńczych latach - wołyńskiego ludobójstwa Polaków, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN i tzw. UPA. Dopiero teraz autor książki oprócz przeżytej Golgoty przypomina piękno tej krainy, jakby chciał zamknąć w duszy na resztę życia żyzne pola, miodne lasy, łąki, gaje, drogi, obyczaje zamieszkujących tam ludzi... Opis ten jest także wyrazem nostalgii za utraconą Ojcowizną, wyrazem tęsknoty przeżywanej przez wielu z nas, która daje nam prawo do wspomnień i opisywania przeżytych zdarzeń.

Antoni Przybysz, Gdzie jest nasza ziemia...?
Autor na podstawie materiałów źródłowych oraz własnych obserwacji napisał książkę obrazującą życie chłopów polskich na Wołyniu od drugiej połowy XIX w. do 1943 r., do czasu tragedii wołyńskiej, wymordowania Polaków przez nacjonalistów ukraińskich. Książka przedstawia losy rodziny kolonistów, szukających swojego miejsca do życia i pracy na roli, wiążących życiowe nadzieje z wołyńską ziemią, opowiedziane w formie obfitującej w wydarzenia, sytuacje i przeżycia bohaterów swoistej sagi chłopskiej.Publikacje Stowarzyszenia będą dostępne na targach Silesiana w dniach 27-30 maja 2012.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz