8 maj 2012

Nasi wystawcy - Ośrodek Pamięć i Przyszłość


Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” to istniejąca od 2007 r. miejska instytucja kultury, której celem jest upowszechnianie powojennej historii i dziedzictwa kulturowego Wrocławia. Zadanie to realizowane jest poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych i kulturalnych; zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego; animowanie refleksji i debaty publicznej; budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych, prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych oraz działalności wydawniczej.

Oferta wydawnicza Ośrodka zawiera albumy wystaw, periodyki: kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” - czasopismo popularnonaukowe, którego poszczególne numery dotyczą wybranych zagadnień z zakresu kultury, socjologii i demografii i historii najnowszej Wrocławia, a także „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, pismo naukowe, w którym poruszane są tematy związane z problematyką oral history, jej miejscem i rolą we współczesnej metodologii historii. Wydawnictwo publikuje również pozycje edukacyjne zawierające materiały dla nauczycieli.

 Ze wszystkimi publikacjami Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" będzie można zapoznać się podczas targów Silesiana - Dolnośląski Salon Wydawniczy w dniach 27-30 maja 2012. Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz